16 października 2021

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR DYREKTORA MOSiR

CEL:       Popularyzacja gry w piłkę siatkową, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.

TERMIN:        26 listopad 2011 (sobota) godz. 11.00

MIEJSCE:       Hala MOSiR Dukla

WARUNKI UCZESTNICTWA:      prawo startu mają  zorganizowane drużyny męskie z Gminy Dukla (min. 6 max 9 osób w drużynie),  warunkiem uczestnictwa jest złożenie do organizatora, w wyznaczonym terminie,  wypełnionej karty zgłoszeniowej.

ZGŁOSZENIA: przyjmowane będą do dnia 24 listopada w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli – ul. Armii Krajowej 1A (osobiście lub telefonicznie – 691087355)

NAGRODY: za miejsca od I do III – puchary, dyplomy.

Wejście na halę wyłącznie w obuwiu zamiennym z białą podeszwą, kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem, mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania, sprawy sporne podczas meczu rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu, kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem, za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny, zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza wpisując się własnoręcznie na karcie zgłoszeniowej, każda z drużyn zobowiązuje się w razie konieczności pomóc organizatorowi w sprawach: sędziowania, zapisywania protokołu meczowego.

Dojazd drużyn na miejsce imprezy we własnym zakresie. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zasad turnieju.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Zmniejsz/Powiększ