Sekcja piłki nożnej

Wieża widokowa Góra Cergowa

Rezerwacja obiektów MOSiR570 293 946 lodowisko MOSiR
885 684 885 pozostałe obiekty MOSiR

Fanpage MOSiR

Podkarpacka Liga Rowerowa

Galeria

Lodowisko

Statystyki

stat4u

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR DYREKTORA MOSiR

CEL:       Popularyzacja gry w piłkę siatkową, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.

TERMIN:        26 listopad 2011 (sobota) godz. 11.00

MIEJSCE:       Hala MOSiR Dukla

WARUNKI UCZESTNICTWA:      prawo startu mają  zorganizowane drużyny męskie z Gminy Dukla (min. 6 max 9 osób w drużynie),  warunkiem uczestnictwa jest złożenie do organizatora, w wyznaczonym terminie,  wypełnionej karty zgłoszeniowej.

ZGŁOSZENIA: przyjmowane będą do dnia 24 listopada w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli – ul. Armii Krajowej 1A (osobiście lub telefonicznie – 691087355)

NAGRODY: za miejsca od I do III – puchary, dyplomy.

Wejście na halę wyłącznie w obuwiu zamiennym z białą podeszwą, kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem, mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania, sprawy sporne podczas meczu rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu, kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem, za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny, zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza wpisując się własnoręcznie na karcie zgłoszeniowej, każda z drużyn zobowiązuje się w razie konieczności pomóc organizatorowi w sprawach: sędziowania, zapisywania protokołu meczowego.

Dojazd drużyn na miejsce imprezy we własnym zakresie. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zasad turnieju.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa…

DWR MTB 10-11-12.05.2019

Zapisy elektroniczne TUTAJ

Wirtualne spacery


Nasi partnerzy