26 stycznia 2021

Sobota, 19 grudnia 2020 r. otwarcie lodowiska. Zasady korzystania z lodowiska!!

W związku z dodatnią temperaturą informujemy, że otwarcie lodowiska nastąpi w sobotę 19 grudnia od godz. 12:00.
Korzystanie z obiektu będzie się odbywało przy przestrzeganiu ścisłych rygorów sanitarnych określonych jako zasady bezpieczeństwa korzystania z lodowiska MOSiR ( na okres trwania pandemii do odwołania.). Zasady bezpieczeństwa lodowisko plik pdf

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie poniższych zasad!!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z LODOWISKA MOSiR DUKLA ( na okres trwania pandemii koronawirusa do odwołania)

1. Zakaz korzystania z lodowiska osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
2. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica) i zachowania bezpiecznej odległości dokonywania formalności związanych z usługą.
2. Klienci zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos, przed wejściem do obiektu, w kolejce do kasy, do wypożyczalni sprzętu, w szatni i podczas przemieszczania się w obiekcie.
3. Podczas jazdy na łyżwach zaleca się zasłaniać usta i nos.
4. Na teren obiektu nie będą wpuszczane i obsługiwane osoby niemające założonych maseczek lub przyłbic ochronnych zakrywających usta i nos.
5. Każda osoba na terenie obiektu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu na obiekt.
6. W budynku wypożyczalni może przebywać łącznie maksymalnie 4 osoby.
7. Na terenie obiektu i lodowiska obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5-2 m
8. Osoby postronne (np.: opiekunowie dzieci), nie mogą przebywać w okolicy tafli.
9.Pomoce do nauki jazdy: tzw. Pingwiny wydaje obsługa lodowiska na wniosek uczestnika. Korzystający z niej nie może jej przekazywać innej osobie.
10. Obowiązuje dezynfekcja sprzętu, każdorazowo po zdaniu sprzętu wypożyczonego oraz dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń szatni w trakcie przerw technicznych.
11. Obowiązuje ograniczona liczba korzystających w jednym czasie z obiektu – maksymalnie 40 osób.
12. Obowiązuje weryfikacja uczestników – obowiązek zgłoszenia osób wchodzących na obiekt.
13. Zalecane jest dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial