31 maja 2020

Komunikat Klubu Sportowego TKKF MOSiR Dukla

 

Uczniowski Klub Sportowy TKKF MOSiR Dukla zaprasza na turniej tenisa stołowego o Puchar Prezesa UKS TKKF MOSiR Dukla oraz na drużynowy turniej tenisa stołowego „ZAKŁADÓW PRACY” Gminy Dukla w dniu 16.02.2019r. (sobota)

Termin i miejsce: 16.02.2019r. (sobota) hala MOSiR Dukla godz. 9.00

Cel:

1. Promocja aktywności fizycznej

2. Integracja środowisk pracowniczych Gminy Dukla

3. Propagowanie tenisa stołowego

4. Zagospodarowanie czasu wolnego

Uczestnictwo:

Prawo do startu w zawodach mają wszyscy chętni z Gminy Dukla zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych.

Uczestnictwo drużynowego turnieju Zakładów Pracy Gminy Dukla :

W zawodach startują drużyny dwu lub trzy osobowe.

Jeden zakład może wystawić więcej niż 1 drużynę.

Zgłoszenia:

Pocztą elektroniczną na adres e- mail uksdukla@o2.pl lub telefonicznie 798 741 061, 502 221 695 do dnia 15.02.2019r.

Zgłoszenia drużynowego turnieju Zakładów Pracy Gminy Dukla:

Pocztą elektroniczną na adres e- mail uksdukla@o2.pl lub telefonicznie 798741061, 502221695 do dnia 16.02.2019r.( piątek godz. 21.00)

System rozgrywek:

O sposobie przeprowadzenia zawodów zadecyduje sędzia główny zawodów biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych osób. Wymagany strój i obuwie sportowe.

Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać zgodę rodzica/opiekuna lub zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz badania lekarskie. Uczestnicy grają na swoją odpowiedzialność.

Uczestnicy mogą przeprowadzić trening Hala MOSiR Dukla

Środa godz. 18.00 – 20.00

Czwartek godz. 18.00 -20.00

Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet tenisowych.

 

Prezes UKS TKKF MOSiR Dukla Stanisław Paszek

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial