26 stycznia 2022

Powstanie ścianka wspinaczkowa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli

 

Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej MOSiR w Dukli to zadanie, na które gmina Dukla otrzyma dofinansowanie w wysokości 113 579,00 zł. Całkowita wartość zadania to 219 555,00 zł.  Na południowej ścianie hali sportowej w MOSiR Dukla powstanie nowoczesna ścianka, która służyć będzie mieszkańcom Dukli, jak również odwiedzającym Duklę.   

Gmina otrzyma środki z EFRROW w ramach przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” naboru  1/2021 na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 kbr

źródło informacji http://www.dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/0/8194/pieniadze-na-scianke-wspinaczkowa

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Zmniejsz/Powiększ